Stress om altijd maar de eindjes aan elkaar te moeten knopen verstoort het functioneren van ons brein. Aanhoudende spanning tast ons vermogen aan om problemen doelmatig aan te pakken, prioriteiten te stellen en onze impulsen in bedwang te houden.
Mensen met problematische schulden hebben daarnaast vaak te kampen met andere ellende, zoals slechte huisvesting en ongezonde voeding, huiselijk geweld en verwaarlozing. Het is iets wat schuldhulpverleners vaak tegenkomen: cliƫnten die afspraken vergeten, beloften niet nakomen en snel boos worden. Geneigd zijn snel op te geven en weinig flexibel zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat mensen pas in staat zijn daar iets aan te doen wanneer de stress onder controle is.

In Midden-Groningen start een proef naar Amerikaans model om mensen uit een achterstandsituatie te halen. In Amerika heet deze methode van armoedebestrijding Mobility Mentoring. In Midden-Groningen geven ze de voorkeur aan Gang moaken in Grunnen, zeg maar voortmaken in je eigen tempo.
Midden-Groningen (de gemeente waarin Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde met ingang van 2018 opgaan) telt een relatief grote groep laagopgeleide inwoners zonder werk. Naar schatting 15 procent van de 62.000 inwoners van 16 jaar en ouder is laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met begrijpend lezen, schrijven en rekenen.
Voor schuldhulpverlening worden in Midden-Groningen 330 nieuwe aanvragen per jaar gedaan (landelijk bedraagt dat aantal 90.000). Bij het vormgeven van de nieuwe gemeente is gebleken dat er zorgen zijn over deze grote groep laagopgeleiden, maar ook over de kinderen die in deze kwetsbare gezinnen opgroeien.

Tekst: Louis van Kelckhoven

Lees verder op de website https://www.gezondheidenco.nl/