Gecombineerde Leefstijlinterventie

Wat is een GLI

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. 

Aanleiding

Een belangrijke aanleiding voor dit traject was een succesvol experiment van zorgverzekeraar CZ en aanbieders van deze zorg binnen dit experiment: de leefstijlcoaches. Dit experiment liep eind 2018 af.

Voor wie: Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Wat: Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden.

 Door wie: Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren, bijvoorbeeld de leefstijlcoaches van VitaalNed of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten die aantoonbaar voldoen aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach.

Hoe krijgt iemand een GLI?
De huisarts stelt een diagnose aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig door voor een GLI.  Ook tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg

Wie mag de GLI leveren, en naar wie kan de huisarts verwijzen? 
De competenties die een behandelaar nodig heeft, volgen uit de beschrijving van de effectieve GLI. Een GLI kan worden aangeboden door de leefstijlcoaches van VitaalNed. Maar ook andere beroepsgroepen die een extra aantekening hebben behaald mogen de GLI uitvoeren. Denk hierbij aan diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten.

De sportclub wordt niet vergoed.
De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt namelijk geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zvw.

Hoe zorgen we dat GLI wordt aangeboden door deskundige zorgverleners?

Zorgverzekeraars kunnen kwaliteitseisen opnemen in hun polis. Deze eisen zouden minimaal op het niveau van de competenties van een HBO-

Inhoud van het programma

Basisprogramma – groepssessies. Duur 9 maanden
Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
Sessie 2: Kom in beweging
Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
Sessie 4: Slapen & ontspanning
Sessie 5: Gezond leven is plannen
Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Onderhoudsprogramma – verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden. Duur 15 maanden
(motivatiecheck ten tijde van de pilot: minimale deelname van 5 van de 8 groepssessies in het basisprogramma)
Sessie 1: Wat is je doel?
Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
Sessie 3: Voeding
Sessie 4: Je energiehuishouding
Sessie 5: Time management
Sessie 6: Succesvolle verandering
Sessie 7: Informatie overload
Sessie 8: Op eigen voet verder

Beide programma’s bevatten 8 groepsbijeenkomsten en 4 individuele gesprekken.

De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. Voor de individuele gesprekken geldt dat de in- en outtake 60 minuten duren en de 2 tussenliggende individuele gesprekken elk 45 minuten.

Wilt u meer informatie over onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.