Diensten

Diensten


VitaalNed Groningen biedt verschillende diensten. Het is mogelijk om één of meerdere diensten in te zetten. In overleg met u stellen we een programma samen, afgestemd op uw organisatie en uw medewerkers. Samen werken we toe naar een gezondere leefstijl van uw medewerkers.

Healthcheck en PMO

Workshops

Inspiratiesessies

Leeftijdsportaal

Health Traject

↓ Vergroten kennis en bewustzijn

Voordat iemand zijn gedrag gaat aanpassen (en op lange termijn behouden), moet hier eerst de intentie toe worden ontwikkeld. Hiervoor is kennis en ook bewustzijn nodig. In onze visie is er een belangrijk verband tussen bewustzijn en eigen regie. Het gaat hier om de mate waarin medewerkers zich bewust zijn van hun eigen rol voor hun gezondheid. Dit bewustzijn kan vergroot worden door informatie. VitaalNed gebruikt verschillende middelen om de kennis en het bewustzijn te vergroten en probeert hierbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de medewerkers. Door de informatie in verschillende vormen aan te bieden verwachten we een grote groep mensen te bereiken en aan te spreken. Lees meer >>

↓ Inspiratiesessies / Presentaties

VitaalNed Groningen verzorgt inspiratiesessies / presentaties over leefstijl, gezondheid en vitaliteit. De onderwerpen variëren en zijn geïnspireerd op het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber. VitaalNed Groningen maakt tevens gebruik van de beweegrichtlijn van de World Health Organization en de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

↓ Leefstijlportaal

Alle medewerkers van uw organisatie krijgen een account op ons leefstijl-portaal. Hierop kunnen zij aangeven welke informatie zij willen ontvangen. Ze ontvangen elke twee dagen een mail met daarin een praktische tip voor een gezonde leefstijl. We proberen hen bijvoorbeeld aan te moedigen om meer water te drinken, of meer te bewegen tijdens een werkdag. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan online cursussen om de kennis omtrent gezondheid te vergroten..
Wearables en activity trackers kunnen aan het portaal gekoppeld worden, zodat de activiteiten van medewerkers in beeld kunnen worden gebracht. Hier zijn leuke dingen mee te doen, zoals een competitie welke afdeling het meeste in beweging is.

↓ Werkplek onderzoek

VitaalNed Groningen kan de veiligheid en gezondheid van de werkplek van individuele medewerkers in kaart brengen en aansluitend een passend advies uitbrengen. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop de werkplek is ingericht en de instellingen van het meubilair. Ook kijken we naar eventuele lichamelijke klachten en we letten op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen. VitaalNed Groningen geeft advies op het gebied van ergonomie, werkorganisatie, gebruik van hulpmiddelen en werkhouding. We laten de medewerkers zien hoe ze hun eigen werkplek kunnen inrichten en het meubilair goed in kunnen stellen.

↓ HEALTH-check en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Alle medewerkers kunnen vrijwillig meedoen aan een HEALTH-check, waarbij hun leefstijl, gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s in kaart wordt gebracht. De HEALTH-check bestaat uit een digitale vragenlijst en een gezondheidstest. Deze test bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bloeddrukmeting
  • Lengte en gewicht
  • Bmi
  • Percentage lichaamsvet
  • Uithoudingsvermogen

De medewerker ontvangt de resultaten en adviezen in een onderzoeksverslag.

De werkgever ontvangt een groepsrapportage, met de uitkomsten en advies over wat u en uw werknemers kunnen doen om de gezondheid te verbeteren en het risico op uitval te reduceren. VitaalNed Groningen adviseert om de medewerkers die niet hoog scoren op gezondheid en vitaliteit een individueel traject aan te bieden. Deelname aan zo’n individueel traject gebeurt uiteraard op vrijwillige basis.

De gewenste gegevens kunnen ook worden ingewonnen via een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), in plaats van de HEALTH-check. Dit kan aantrekkelijk zijn indien u als werkgever de verplichting hebt een PMO te laten uitvoeren. Artikel 18 in de Arbeidsomstandighedenwet stelt iedere werkgever verplicht periodiek een PMO aan haar werkgevers aan te bieden. De bedrijfsarts van VitaalNed Groningen kan het PMO voor u uitvoeren. Het PMO gaat iets verder dan de HEALTH-check en bestaat uit een medisch onderzoek eventueel aangevuld met een vragenlijst. De uitkomst van een PMO wordt besproken met een leefstijladviseur zodat er gelijk praktische tips en adviezen kunnen worden gegeven.

↓ HEALTH-traject

Het individuele HEALTH-traject is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die willen toewerken naar een gezonde leefstijl en die hierbij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die te maken hebben met ziekte of die tot een risicogroep behoren. Dit kan blijken uit de resultaten van de HEALTH check of het PMO. Deelname aan dit traject is uiteraard vrijwillig.

Gedurende het HEALTH-traject gaat de medewerker met een leefstijladviseur aan de slag met één of meerdere aspecten die hij/zij wil verbeteren. Onze leefstijladviseurs hebben aandacht voor de leefstijl van de medewerker in het algemeen, mentale klachten, fysieke klachten en de werkplek van de individuele medewerker. Groningen Vitaal heeft korte lijnen met artsen, psychologen en relevante welzijnsinstanties, waardoor we snel de juiste verbindingen kunnen leggen.

↓ Workshops
  • Beweging of sport.
  • Gezond koken.
  • Mentale weerbaarheid. We gaan in gesprek over werkstress en werkplezier.