HEALTH-traject

Stap voor stap naar een gezondere leefstijl

HEALTH-traject

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat te zwaar is of heeft obesitas heeft, flink toegenomen. Obesitas hangt samen met verschillende chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, diverse vormen van kanker en aandoeningen aan de galblaas. Om te zorgen voor meer vitaliteit is persoonlijke leefstijl coaching een belangrijk instrument.

Wat is leefstijl coaching?

Iedereen heeft wel eens een poging gedaan om zijn gedrag te veranderen. Vooral na de zomer of in het nieuwe jaar, vinden we toch dat de ‘kilo’s’ er weer af moeten. Soms lukt het om nieuw gedrag vol te houden, maar helaas vallen we ook vaak terug in ons oude gedrag. Hoe kan dit? Waarom lukt het niet om te veranderen en hoe zou je eventueel wel nieuw gedrag goed kunnen aanleren? En hierbij gaat het niet alleen over overgewicht of ongezond eten maar bijvoorbeeld ook over stoppen met roken, het verbeteren van het gevoel fit te zijn of het verminderen van stress. Voor al deze problemen kan leefstijl coaching een oplossing bieden.

Leefstijl coaching is een discipline waarbij drie basisonderdelen (gedrag, voeding en beweging) gebundeld worden aangeboden. Samen met een leefstijl coaching wordt helder wat voor jou belangrijk is en leer je hoe je grip kan krijgen op je dagelijkse gewoontes. Inhoudelijk gezien is de leefstijlcoach een generalist met brede kennis binnen de vakgebieden psychologie, voeding en beweging om de essentiële elementen van gezonde leefstijl over te brengen. Daarnaast is de leefstijlcoach gespecialiseerd in technieken die motiveren en stimuleren om tot blijvende gedragsverandering te komen. Leefstijl coaching richt zich naast de thema’s voeding en beweging op de aandachtsgebieden slaap en ontspanning, stress, vitaliteit, meedoen in de maatschappij, balans tussen werk en privé, alcohol gebruik en roken. Gezamenlijk kijk je naar welke doelen je hebt en vertaal je die samen in concrete stappen zodat je tot actie kan overgaan.

Wat doet de leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een professional die je begeleidt bij het nemen van de regie over je eigen gezondheid en welzijn. Het doel is uiteindelijk dat je een leven kan leiden waar jij je goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het landelijk streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Leefstijl coaching begint altijd met een intake gesprek. Leefstijlcoaching is altijd maatwerk en daarom is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. De leefstijlcoach gaat hierbij expliciet uit van de definitie van Positieve Gezondheid waarbij de focus ligt op het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).

Ervaringen

Deelnemers aan leefstijl coaching blijken na een coaching traject meer te bewegen, minder te zitten en zijn gezonder gaan eten. Daarnaast is het makkelijker geworden om gezondere keuzes te maken m.b.t. voeding en beweeggedrag en dit vol te houden. Wil jij weten of leefstijl coaching iets voor jou is en of jij gratis gebruik kan maken van een coach? Mail dan voor een vrijblijvend gesprek naar info@vitaalned.nl of neem contact op via  050-205 3078.