Health Traject B2B

Health Traject

De Health Trajecten van VitaalNed richten zich niet op het stimuleren van sport of diëten maar op duurzame veranderingen in gedrag. Einddoel is het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en het verlagen van toekomstig verzuimrisico.

Voordat iemand zijn gedrag gaat aanpassen (en op lange termijn behouden), moet hier eerst de intentie toe worden ontwikkeld. Hiervoor is kennis en ook bewustzijn nodig. In onze visie is er een belangrijk verband tussen bewustzijn en eigen regie. Het gaat hier om de mate waarin medewerkers zich bewust zijn van hun eigen rol voor hun gezondheid. Dit bewustzijn kan vergroot worden door informatie. VitaalNed gebruikt verschillende middelen om de kennis en het bewustzijn te vergroten en probeert hierbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de medewerkers. Door de informatie in verschillende vormen aan te bieden verwachten we een grote groep mensen te bereiken en aan te spreken.

Coaching op Leefstijl

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat te zwaar is of heeft obesitas heeft, flink toegenomen. Obesitas hangt samen met verschillende chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, diverse vormen van kanker en aandoeningen aan de galblaas. Om te zorgen voor meer vitaliteit is persoonlijke leefstijl coaching een belangrijk instrument.

Leefstijl coaching is een discipline waarbij drie basisonderdelen (gedrag, voeding en beweging) gebundeld worden aangeboden. Samen met een leefstijl coach wordt helder wat voor jou belangrijk is en leer je hoe je grip kan krijgen op je dagelijkse gewoontes. Inhoudelijk gezien is de leefstijlcoach een generalist met brede kennis binnen de vakgebieden gedrag, beweging, voeding, slaap, stress en ontspanning om de essentiële elementen van gezonde leefstijl over te brengen. Daarnaast is de leefstijlcoach gespecialiseerd in technieken die motiveren en stimuleren om tot blijvende gedragsverandering te komen. Leefstijl coaching richt zich naast de genoemde thema’s ook op vitaliteit, meedoen in de maatschappij, balans tussen werk en privé, alcohol gebruik en roken. Gezamenlijk kijk je naar welke doelen je hebt en vertaal je die samen in concrete stappen zodat je tot actie kan overgaan.

Wat doet de Leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een professional die je begeleidt bij het nemen van de regie over je eigen gezondheid en welzijn. Het doel is uiteindelijk dat je een leven kan leiden waar jij je goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het landelijk streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Leefstijl coaching begint altijd met een intake gesprek. Leefstijlcoaching is altijd maatwerk en daarom is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen. De leefstijlcoach gaat hierbij expliciet uit van de definitie van Positieve Gezondheid waarbij de focus ligt op het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).

Deelnemers aan leefstijl coaching blijken na een coaching traject meer te bewegen, minder te zitten en zijn gezonder gaan eten. Daarnaast is het makkelijker geworden om gezondere keuzes te maken m.b.t. voeding en beweeggedrag en dit vol te houden.

De trajecten van VitaalNed komen in aanmerking voor de ESF subsidie

Wil jij weten wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen doen? Vul dan onderstaand formulier in!