Vergroten kennis en bewustzijn

Vergroten kennis en bewustzijn

 

Voordat iemand zijn gedrag gaat aanpassen (en op lange termijn behouden), moet hier eerst de intentie toe worden ontwikkeld. Hiervoor is kennis en ook bewustzijn nodig. In onze visie is er een belangrijk verband tussen bewustzijn en eigen regie. Het gaat hier om de mate waarin medewerkers zich bewust zijn van hun eigen rol voor hun gezondheid. Dit bewustzijn kan vergroot worden door informatie. VitaalNed gebruikt verschillende middelen om de kennis en het bewustzijn te vergroten en probeert hierbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de medewerkers. Door de informatie in verschillende vormen aan te bieden verwachten we een grote groep mensen te bereiken en aan te spreken.

Nieuwsbrieven en posters
VitaalNed verzorgt maandelijks een digitale nieuwsbrief waarin een bepaald thema centraal staat. De nieuwsbrief is laagdrempelig en kan direct worden ingezet. Indien gewenst dan kan de nieuwsbrief verder op maat worden gemaakt. Denk hierbij aan nieuwsberichten over uw eigen organisatie, zoals activiteiten en resultaten die zichtbaar worden gemaakt met wearables / activity trackers. Ook koppelingen met ons leefstijlportaal en het intranet van uw organisatie zijn mogelijk.

Daarnaast wordt maandelijks een poster aangereikt die aansluit bij hetzelfde thema. De poster kan binnen de organisatie worden opgehangen, op publicatieborden, in kantines of bij het koffieautomaat. De poster prikkelt en nodigt uit tot discussie.

Inspiratiesessies / Presentaties
VitaalNed verzorgt inspiratiesessies / presentaties over leefstijl, gezondheid en vitaliteit. De onderwerpen variëren en zijn geïnspireerd op het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber. VitaalNed Groningen maakt tevens gebruik van de beweegrichtlijn van de World Health Organization en de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.