Werkplekonderzoek

Adviezen en tips voor een gezondere werkplek

Werkplek onderzoek

VitaalNed Groningen kan de veiligheid en gezondheid van de werkplek van individuele medewerkers in kaart brengen en aansluitend een passend advies uitbrengen. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop de werkplek is ingericht en de instellingen van het meubilair. Ook kijken we naar eventuele lichamelijke klachten en we letten op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen. VitaalNed Groningen geeft advies op het gebied van ergonomie, werkorganisatie, gebruik van hulpmiddelen en werkhouding. We laten de medewerkers zien hoe ze hun eigen werkplek kunnen inrichten en het meubilair goed in kunnen stellen.